• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Informacje ogólne

Akcjonariat

UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

UDZIAŁ

DATA AKTUALIZACJI

RAPORT / ZDARZENIE 
 Jarosław Leszczyszyn

  4 623 830

  64,60%

  28.12.2018

  ESPI 5/2018

 Marek Kołodziejski

  1 200 740

  16,77%

  28.12.2018

  ESPI 6/2018 

 Pozostali

  1 333 430

  18,63%

   
  RAZEM

  7 158 000

100,00%